ActuacionsHGG-14321 Reforma Urgències Hospital Josep Trueta, Girona

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 10-03-2017


TÍTOL OBRA: Reforma Urgències Hospital Josep Trueta, Girona

CLAU: HGG-14321

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de Reforma i ampliació Urgències Hospital Dr.Josep Trueta. Girona. Clau: HGG-14321

DESCRIPCIÓ: El projecte de reforma que ens ocupa intervé en una àrea de la planta baixa on hi ha actualment el Servei d’Urgències i el Laboratori d’urgències de l’Hospital Doctor Josep Trueta, essent el primer un servei en funcionament 24 hores els 365 dies de l’any. En conseqüència, cal realitzar les obres sense interrompre l’activitat a les àrees que seguiran en funcionament durant el seu transcurs (Urgències i Laboratori d’urgències).

MUNICIPIS: Girona

INVERSIÓ: 2.993.876,14 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: CRC Obras y Servicios, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: FiP Arquitectes

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Construcció i Control

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Getinsa-Payma

CONTROL DE QUALITAT: Applus Norcontrol, SLU


Vídeo