ActuacionsJJT-05338.2A Edifici Judicial de Tortosa

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 09-06-2017


TÍTOL OBRA: Edifici Judicial de Tortosa

CLAU: JJT-05338.2A

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres d'adequació del projecte per a la construcció d'un edifici judicial a Tortosa. Clau: JJT-05338.2.A

DESCRIPCIÓ: El nou edifici Judicial dona façana a tres carrers, el de la Mercè, a Sud, la plaça dels Estudis, a l’Est, on confronta amb l’actual Palau de Justícia i a on es situa l’entrada principal i el carrer St. Felip Neri, al Nord, que continua amb el carrer Costa del Castell. L’actuació es planteja sobre un parcel·lari de peces petites, carrers estrets i volumetries variables. El carrer St. Felip Neri es troba elevat dos metres respecte al carrer de la Mercè i la plaça dels Estudis. Forma part de l’actuació la urbanització dels espais de la plaça dels Estudis i la placeta superior fins el carrer St. Felip Neri, inclosa la construcció de l’escala que salva el desnivell existent.

MUNICIPIS: TORTOSA

INVERSIÓ: 3.977.845,80 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Copisa Constructora Pirenaica, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Josep Camps Povill

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Applus Norcontrol, SLU

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Getinsa - Payma, SL

CONTROL DE QUALITAT: Getinsa - Payma, SL


Vídeo

Imatges