ActuacionsJVV-08495 Edifici Judicial Passeig Lluís Companys

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 03-05-2017


TÍTOL OBRA: Edifici Judicial Passeig Lluís Companys -Enderroc

CLAU: OP. JVV-08495

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres per a l'Enderroc de l'Edifici Judicial situat al Passeig LluísCompanys, s/n, de Barcelona. Clau: JVV-08495

DESCRIPCIÓ: Es tracta d’un edifici de planta rectangular, de 110 per 50 metres, trencada per uns encaixos que conformen els patis, aquests, disposen d’una façana realitzada amb una gelosia de formigó i vidres fixos, disposada al centre del pati de manera que mig pati es exterior i l’altre meitat es un pati interior. L’edifici consta de quatre plantes pis a tota la planta, una planta cinquena a la part central de la planta, i una torre de nou plantes de secció quadrada a la cantonada dels carrers, Passeig Lluís Companys amb el carrer Comerç. Al costat del carrer Comerç, l’edificació disposa d’una planta semisoterrani, disposada uns dos metres i mig sota rasant, que ocupa aproximadament, la meitat de la superfície en planta.

MUNICIPIS: Barcelona

INVERSIÓ: 2.331.455,30 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Construcciones Deco, SA & Francisco Alberich, SA (UTE)

DIRECCIÓ D'OBRA: Tresat Coordinadores de Seguridad, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Tresat Coordinadores de Seguridad, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: SGS


Vídeo