• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

CAP-15348-L1 CAP Santa Eulàlia, Hospitalet de Llobregat
  

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 21-09-2018


TÍTOL OBRA: CAP Santa Eulàlia, Hospitalet de Llobregat

CLAU: CAP-15348-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de Nova construcció CAP Santa Eulàlia, a l'Hospitalet de Llobregat. Lot 1. Clau: CAP-15348 (lot 1)

DESCRIPCIÓ: La parcel·la del nou equipament és en forma de L. Els límits els donen les alineacions dels carrers Alhambra i Bacardí en les orientació aproximades est oest. L’edifici consta de tres cossos diferenciats: un s’inscriu dins de la barra edificatòria del carrer Alhambra, de PB 4, un altre s’inscriu dins de la barra edificatòria del carrer Bacardí, de PB 2 i per últim una barra transversal perpendicular a les altres dues que ocupa l’interior d’illa i és de PB. L’accés és únic i pel carrer Alhambra. L’àrea assistencial s’ubica a l’edifici del carrer Bacardí i la resta de programa no funcional s’ubica a l’edifici del carrer Alhambra.

MUNICIPIS: L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

INVERSIÓ: 2.622.518,42 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: CRC Obras y Servicios, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: CARLOS VALLS ARQUITECTURA, SLP & ALTABAS ALVARO RAVENTOS ARQUITECTES, SCP, UTE

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Valeri Consultors Arquitectura Enginyeria Urbanisme, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Angel Gonzalo López

CONTROL DE QUALITAT: Lostec, SA


Vídeo