• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

HHB-15356-L1 Consultes Maternoinfantil Hospital VdH
  

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 16-07-2018


TÍTOL OBRA: CONSULTES MATERNO INFANTIL DE L'HOSPITAL DE LA VALL HEBRON, BARCELONA

CLAU: HHB-15356-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres del nou accés ambulatori i reforma del soterrani 2 per consultes externes de l'Àrea Maternoinfantil de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Lot 1 retirada mòduls. Clau: HHB-15356-L1

DESCRIPCIÓ: Desmuntatge dels mòduls A i B situats davant de l'àrea de Consultes Materno infantil de l'Hospital de la Vall d'Hebron.

MUNICIPIS: Barcelona

INVERSIÓ: 123.006,27 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Voracys, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: UTE Carlos Durán Bellas / Humbert Costas Tordera

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Maria Teresa Serna Mantecón

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Tresat Coordinadores de Segureidad, SLP

CONTROL DE QUALITAT: Applus Norcontrol, SLU


Vídeo

Imatges