ActuacionsHBB-11233 REF. UNITAT NEONATOLOGIA H. TRIAS I PUJOL, BAD

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 12-01-2016


TÍTOL OBRA: REF. UNITAT NEONATOLOGIA H. TRIAS I PUJOL, BADALONA

CLAU:HBB-11233

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres per a la Reforma de la unitat d'hospitalització i del servei de neonatologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona. Clau: HBB-11233

DESCRIPCIÓ: L’objecte de l’obra és la Reforma de diferents Serveis ubicats a l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, en concret de la Unitat d’Hospitalització d’Obstetrícia situada a la Planta 5 de la Torre Maternal i del Servei de Neonatologia que estarà situat a la Planta 6 de la mateixa Torre, ja que l’estructura funcional i la distribució actual de les plantes no responen a les necessitats i requeriments assistencials d’aquests futurs serveis. Per tal d’escometre l’obra de reforma d’aquests serveis, és necessari intervenir a la Planta 4 i la Planta 7 per les afectacions derivades del desviament de les instal·lacions, necessari per a la implantació de la nova distribució. És igualment imprescindible realitzar actuacions a la coberta de la Torre maternal, per tal d’adequar les instal·lacions existents i construir una nova bancada d’instal·lacions. Com a conseqüència de la necessitat de disposar de la Planta 7 per fer les actuacions pertinents, el petit Servei de Neonatologia situat ara mateix en aquesta planta queda afectat, i s’ha de traslladar temporalment fins que pugui assolir la seva ubicació definitiva a la Planta 6. Per fer això possible, s’ha d'adequar una part important de la UCI d’adults situada a la Planta 2, reconvertint-la en UCI de Neonatologia provisional, tot ampliant la seva superfície, i quan aquesta es traslladi a la Planta 6 de la Torre Maternal, passarà a ser UCI Pediàtrica. Es tracta doncs d’un projecte de Reforma, en el que es contempla l’enderroc de les instal·lacions existents, de tancaments interior, equipament fix, falsos sostres, etc, i la posterior obra segons les noves distribucions per acollir els nous serveis o les seves modificacions. Les actuacions a l’estructura són limitades a l’obertura de forats i el reforç per la subjecció de nous equipaments. En quant a les instal·lacions, es renovaran les corresponents a fontaneria, gasos, sanejament, climatització, electricitat, veu i dades, etc, tot connectant-les a les xarxes existents o a les noves que es faran arribar per les torres d’instal·lacions de la Torre Maternal.

MUNICIPIS: Badalona

INVERSIÓ: 4.762.362,59 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Copcisa, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Casa Sólo Arquitectos, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: SGS Tecnos, SA

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Rubén Maurici Carrillo

CONTROL DE QUALITAT: Applus Norcontrol, SLU


Vídeo