ActuacionsAL-05037 Túnel Tres Ponts C-14 Organyà-Montant de Tost

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 07-11-2017


TÍTOL OBRA: TÚNEL TRES PONTS. EIXAMPLAMENT I MILLORA DE TRAÇAT DE LA CARRETERA C14 ENTRE ORGANYÀ I MONTANT DE TOST.

CLAU: AL-05037

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de Millora general. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera C-14. PK 163+200 al 166+520. Tram: Organyà-Montant de Tost. Clau: AL-05037

DESCRIPCIÓ: L'obra consisteix en el condicionament i millora de la carretera C-14 en una longitud de prop de 3 km, entre la sortida del nucli d’Organyà i el túnel existent del Montant del Tost. La calçada s'ampliarà fins als 10 metres d'amplada, amb dos carrils de 3,5 m i vorals d'1,5 m. L'estructura principal de l'obra és el nou túnel, que es construeix per evitar el pas per un tram especialment sinuós del congost de Tres Ponts. La secció del túnel serà de 12,60 m d'ample per 7,90 m d’altura.

MUNICIPIS: FÍGOLS i ALINYÀ

INVERSIÓ: 29.256.006,62 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Acciona Construcción, SA & Copcisa, SA (UTE)

DIRECCIÓ D'OBRA: Paymacotas Catalunya, AIE

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: SGS Tecnos, SAU

CONTROL DE QUALITAT: Applus Norcontrol, SLU & Instituto de Auscultación


Vídeo

Imatges