ActuacionsMG-15015.2 Millores Generals a la C-66

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 11-06-2018


TÍTOL OBRA: Millores de seguretat i reestudi de la secció transversal. Carretera C-66, PK 50 450 al 55 800. Tram: Serinyà – Sant Ferriol.

CLAU: MG-15015.2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de millora general. Seguretat viària. Millores deseguretat i reestudi de la secció transversal. Carretera C-66. PK 50+450al 55+800. Tram: Serinyà - Sant Ferriol. Clau: MG-15015.2

DESCRIPCIÓ: El tram de l'àmbit d'actuació compren una longitud aproximada de 5,4 km de la carretera C-66, concretament el tram comprès entre el PK 50 450 (inici de l'àmbit) i el PK 55 800 (final de l'àmbit). Durant tot el recorregut la carretera transcorre pels termes municipals de Serinyà i Sant Ferriol, pertanyents a les comarques del Pla de l'Estany i la Garrotxa, respectivament. L'objecte de l’obra és l'execució de les diferents actuacions destinades a millorar la seguretat viària del tram de carretera situat a l’àmbit de les obres.

MUNICIPIS: Cornellà del Terri

INVERSIÓ: 5.038.552,37 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Copisa Constructora Pirenaica, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Dengvial, SL

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sinergia Total, SL

CONTROL DE QUALITAT: Bac Engineering Consultancy Group, SL


Vídeo

Imatges