ActuacionsMB-07109-A1 Tercer carril. C-55. Collbató

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 13-06-2017


TÍTOL OBRA: Tercer carril. C-55. Collbató 

CLAU: MB-07109-A1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de millora local. Implantació d'un tercer carril ala carretera C-55 del PK 9+360 al l'11+400. Tram: Collbató. Clau:MB-07109-A1

DESCRIPCIÓ: El projecte en execució té per objecte la implantació d’un tercer carril per facilitar els avançaments a la carretera C-55 entre el PK 9 360 i 11 400, així com l’adequació i millora del drenatge, la senyalització vertical i horitzontal i els sistemes de seguretat amb la col·locació d'una barrera de seguretat a la mitjana de 1,60 m d'amplada per millorar notablement la seguretat d’aquest tram de carretera evitant els xocs frontals.

MUNICIPIS: Collbató

INVERSIÓ: 2.328.630,83 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Copisa Constructora Pirenaica, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Piñol Sanjaume S.L

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: David Gonzalez Borrachero

CONTROL DE QUALITAT: Geotècnia i Control de Qualitat, SA


Vídeo

Imatges