ActuacionsMG-16049-L2 Rotonda Intersecció entre C-31 i GI-632

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 07-05-2018


TÍTOL OBRA: Rotonda Intersecció entre C-31 i GI-632

CLAU: MG-16049-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Millora local. Millora de nus. Rotonda a la intersecció entre les carreteres C-31 i GI-632. PK 353+500 de la C-31 i PK 0+000 de la GI-632. Tram: Ullà - la Tallada d´Empordà. Lot 2. Senyalització, abalisament i defenses. Clau: MG-16049-L2

DESCRIPCIÓ: Lot 2. Senyalització i sistemes de contenció de la millora d'una intersecció amb carril d'aturada convertint-la en rotonda.

MUNICIPIS: Ullà

INVERSIÓ: 42.535,49 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Givasa, SA & Señalizaciones Viales de Cataluña, SA UTE

DIRECCIÓ D'OBRA: Certel Ingeniería, SL

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Angel Gonzalo López

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM

 


Vídeo

Imatges