ActuacionsXL-04084-L1 Condicionament LP-3322 Linyola - Bellcaire

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 12-07-2018


TÍTOL OBRA: Condicionament LP-3322 Linyola - Bellcaire 

CLAU: XL-04084-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Millora general. Condicionament i eixamplament. Carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500. Tram: Linyola - Bellcaire d'Urgell. Lot 1: Obra civil. Clau: XL-04084-L1

DESCRIPCIÓ: Eixamplament i millora del traçat de la carretera, amb l'objectiu d'afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció. La carretera LP-3322 tenia una amplada d’uns 6 metres i no disposava de vorals. Les obres permetran eixamplar la carretera fins als 10 metres, amb dos carrils de la circulació de 3,5 metres d'amplada i dos vorals d'1,5 metres. El tram s'inicia a la rotonda nord de Linyola i finalitza a la intersecció amb la C53 al nucli de Bellcaire d'Urgell. A més de l’eixamplament de la calçada, les obres preveuen la millora del traçat de la via, tot suavitzant revolts i alguna rasant. També es renovarà el ferm de la carretera i l'adequació de la travessera de Bellcaire d'Urgell.

MUNICIPIS: Bellcaire d'Urgell

INVERSIÓ: 3.250.426,12 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Acsa, Obras e Infraestructuras, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Cetres Enginyers S.L.P.

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Conrol Y Geología, SA

CONTROL DE QUALITAT: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU


Vídeo

Imatges