ActuacionsXB-13313 Via Ciclista BV-5301 Santa Maria de Palautordera

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 01-06-2017


TÍTOL OBRA: Via Ciclista BV-5301 Santa Maria de Palautordera 

CLAU: XB-13313

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de redacció del projecte construtiu de Via ciclista a la carretera BV-5301 a Santa Maria de Palautordera. Tram: Santa Maria de Palautordera Estació de Renfe. Clau: XB-13313

DESCRIPCIÓ: Obres per una via per a vianants i ciclistes a la BV-5301, a Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental). Aquesta nova via complirà una doble funcionalitat, tot donant servei tant a la mobilitat quotidiana com a la de lleure i turisme, ja que facilitarà la connexió amb mitjans sostenibles entre l'estació del ferrocarril i el nucli urbà del municipi i els accessos al Parc Natural del Montseny. La nova via, amb una amplada de tres metres tindrà una longitud de dos quilòmetres i seguirà en gran part el traçat de la BV-5301. El traçat s’ha adaptat al territori de manera que es garanteixi la seguretat dels usuaris de la via i es minimitzi l'impacte ambiental i l'afectació a les edificacions i parcel·les agrícoles de l'entorn.

MUNICIPIS: Santa Maria de Palautordera

INVERSIÓ: 553.922,69 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Aglomerats Girona, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: E3 Solinteg, SL

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Aura Enginyers Consultors, SL

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM


Vídeo