• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

PNL-07357.A-L1 CEIP d'Almenar
  

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 28-05-2018


TÍTOL OBRA: CEIP D'ALMENAR

CLAU: PNL-07357.A-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de Nova Construcció del CEIP d'Almenar sense gimnàs. Lot1 sense aparell elevador. Clau: PNL-07357.A-L1

DESCRIPCIÓ: L'edifici format per dos cossos, un longitudinal de PB i PP, amb orientació NO-SE, on s'ubicarà la part d'administració i peces d'educació primària. Perpendicular a aquest un segon cos, de PB, amb orientació SO-NE, on s'ubicaran les peces d'educació infantil. La configuració d'aquests dos cossos permet separar del carrer la zona de pati, que queda protegida a l'interior de la parcel·la per la pròpia edificació. A la façana NO hi haurà l'entrada principal al Centre, accés únic pels alumnes d'educació infantil i primària. Al costat esquerra, un accés secundari per vianants per accedir a la biblioteca, AMPA i pistes poliesportives. A la cantonada oest, un accés per vehicles de manteniment i de bombers a la zona de pistes, i un altre accés de servei, per a vehicles de mercaderies. El pati s'utilitzarà com a zona de jocs, diferenciant la zona de pati infantil i primària amb una zona intermèdia per les pistes poliesportives.

MUNICIPI: ALMENAR

INVERSIÓ: 2.786.496,93 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: José Antonio Romero Polo, SAU

DIRECCIÓ D'OBRA: Arquit3ctes, Cerdà / Company, SC

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Bramon Sitjà Bassols i Associats, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: E3 Solinteg

CONTROL DE QUALITAT: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU


Vídeo

Imatges