ActuacionsTA-16231 Parada d'autobusos a Sant Joan de les Abadesses

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 24-11-2017


TÍTOL OBRA: Parada d'autobusos a Sant Joan de les Abadesses

CLAU: TA-16231

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de la parada d'autobusos de Sant Joan de lesAbadesses. Clau: TA-16231

DESCRIPCIÓ: Aquesta actuació consisteix en la construcció d'una andana segregada a banda i banda de la travessera urbana de la carretera N-260 que evitarà que el bus aturi la circulació dels altres vehicles mentre efectua la parada.

Els treballs inclouran l'adaptació de l'entorn de les parades, amb tasques de pavimentació i col·locació de nou mobiliari urbà per a l'accessibilitat dels usuaris. Així mateix, s'instal·laran dues marquesines a banda i banda de la travessera per a facilitar la parada dels autobusos i l'espera i informació dels viatgers. També es faran tasques d’integració paisatgística de l'arbrat existent.

L'objectiu és millorar la seguretat i la comoditat dels usuaris del transport públic i facilitar la circulació viària en el municipi.


MUNICIPIS: Sant Joan de les Abadesses

INVERSIÓ: 197.206,97 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Infraestructuras Trade, SL

DIRECCIÓ D'OBRA: Alonso-Hernández y Asociados Arquitectos Grupo Ests, SL

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Atenea Seguridad y Medio Ambiente, SAU

CONTROL DE QUALITAT: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU


Vídeo

Imatges