ActuacionsTA-08433.1 Nova Estació Autobusos Mollerussa

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 19-04-2017


TÍTOL OBRA: Nova Estació Autobusos Mollerussa

CLAU: OP. TA-08433.1 

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de la Nova Estació d'Autobusos de Mollerussa. Clau: TA-08433.1 

DESCRIPCIÓ:  L'estació d'autobusos consisteix bàsicament en una andana lineal, amb una capacitat màxima d'estacionament finalment de 6 autobusos, 5 en bateria a 30º i 1 en longitudinal. De forma complementària, l'estació també disposa enfront de l'andana principal, d'una zona per l'estacionament un autobús addicional i una plaça que pot ser emprada per a taxi.

L'andana principal, incloent la zona d'espera exterior, està protegida amb una coberta metàl·lica (marquesina) d'uns 400 m2, la qual cobreix gran part de l'andana i dóna protecció (principalment davant la pluja) a la pròpia andana i a l'edifici de serveis de l’estació.

L'esmentat edifici de serveis de l'estació, és un edifici de planta baixa de 65 m2 construïts on s'allotgen els lavabos públics, l’espai per a les instal·lacions de l'estació i la zona d’espera interior.

Amb l'objectiu de promoure el transport públic, facilitar la intermodalitat i oferir major comoditat als usuaris, l'estació es troba connectada amb el municipi a través d'un pas inferior per a vianants situat just davant de l'estació del tren. El pas, que forma part d'altre actuació (TA-08433.2), està adaptat a persones amb mobilitat reduïda mitjançant rampes i ascensors.

MUNICIPIS: Mollerussa

INVERSIÓ: 720.785,16 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Copisa Constructora Pirenaica, SA 

DIRECCIÓ D'OBRA: GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Berta Enjuanes Sorinas

CONTROL DE QUALITAT: Getinsa - Payma, SL


Vídeo

Imatges