• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

XC-10020.2 Via Ciclista del Ter
  

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 10-05-2017


TÍTOL OBRA: Via Ciclista del Ter

CLAU: XC-10020.2 

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Via ciclista del Ter. Del camí el Pont de Reixac a Llanars. Tram: Camprodon - Llanars. Clau: XC-10020.2 

DESCRIPCIÓ: Els treballs realitzats se situen en el tram de la Via Ciclista del Ter, entre els nuclis urbans de Camprodon i Llanars, amb una longitud aproximada de 2 km, incloent una part de traça en la trama urbana d'ambdós municipis i una part en el tram interurbà entre ells, paral·lel a la carretera GIV-5264. L'actuació inclou la construcció de la nova via verda en el tram interurbà, l’ampliació del tauler en el pont existent sobre el Ter, la condicionament de voreres en la trama urbana, la col·locació de la senyalització vertical, així com la senyalització horitzontal necessària. Així mateix, d'acord amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, s'ha implantat una nova xarxa soterrada de telecomunicacions.

S'inicia en el pont sobre el Ter, en el qual s'ha realitzat una ampliació per la vorera oest. A continuació l'itinerari segueix per la vorera de la carretera, fins a l'altura del passeig Maristany, on la traça discorre per la pròpia calçada del passeig, convivint amb els vehicles, i un cop acabat el passeig Maristany, segueix per la vorera de la carretera GIV-5264 fins a la semi-rotonda.

De Camprodon a Llanars, la traça discorre de forma paral·lela a la carretera GIV-5264, pel costat sud, amb traça nova.

MUNICIPIS: Camprodon i Llanars

INVERSIÓ: 216.114,86 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Arico Forest, SL & Codony Multiserveis, SL & 

DIRECCIÓ D'OBRA: PROINTEC, S.A.,

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: MGO by Westfield, SL

CONTROL DE QUALITAT: Lostec, SA


Vídeo

Imatges