ActuacionsTF-02699.A Estació Provença. Eixampl. andana direcció Sarrià

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 27-10-2016


TÍTOL OBRA: Eixamplament d'andana direcció Sarrià de l'estació de Provença dels FGC

CLAU: TF-02699.A

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres d'eixamplament d'andana direcció Sarrià del'estació de Provença dels FGC. Projecte actualitzat. Clau: TF-02699.A

DESCRIPCIÓ: El projecte consisteix en ampliació de l'andana de l'estació de Provença dels FGC mitjançant la construcció d'una galeria subterrània que anirà paral·lela a la volta de l'estació. La plataforma passarà dels 3 metres actuals fins als 8 metres en el tram de 27 metres més propers al vestíbul de Rosselló. El projecte també inclou una millora important en l'accessibilitat a l'estació de Provença, que evitarà la congestió que es produeix actualment a les escales d'accés a l'andana. Es construirà una nova entrada a la part ampliada de l'andana, amb escales fixes i ascensor, que millorarà els fluxos de mobilitat i evitarà l'acumulació de viatgers que es dóna ara. L'actuació també preveu la construcció de dues sortides d'emergència de l'estació de Provença, així com la modificació de part del vestíbul per accedir a les noves escales i ascensor.

MUNICIPIS: Barcelona

INVERSIÓ: 6.268.492,53 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Dragados, SA, Constructora de Calaf, SAU y Geotécnia y Cimientos, SA UTE

DIRECCIÓ D'OBRA: UTE Bac Ardanuy

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: SCENTIA

CONTROL DE QUALITAT: Applus Norcontrol, SLU

 

alt


Vídeo

Imatges