ActuacionsTF-02676.4 Estació Can Feu Gràcia dels FGC a Sabadell

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 06-11-2014


TÍTOL OBRA: Estació Can Feu Gràcia dels FGC a Sabadell

CLAU: TF-02676.4

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres del Perllongament de la línia d'FGC a Sabadell. Arquitectura i instal·lacions de les estacions Sabadell Estació i Plaça Major. Clau: TF-02676.4

DESCRIPCIÓ: L'actuació consisteix en l'execució de l'arquitectura i instal·lacions de les noves estacions de Can Feu Gracia i Plaça Major del perllongament de  la línia d'FGC a Sabadell.

El projecte inclou tota l'arquitectura de les estacions, les instal·lacions de mitja i baixa tensió, la xarxa de terres, la ventilació, la climatització, la fontaneria, el  sanejament, la instal·lació de protecció contra incendis, les comunicacions, la videovigilància, el control de peatge, el control d’accessos i la instal·lació d’escales mecàniques, ascensors i pous d’esgotament.

MUNICIPIS: Sabadell

INVERSIÓ: 11.293.275,00 € (IVA exclòs)

FINANÇAMENT: El 50% d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Benito Arnó e Hijos, SAU, Oproler Obras y Proyectos, SLU

DIRECCIÓ D'OBRA: GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU & Ingeniería de Instalaciones y Trenes, SL (UTE)

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Atenea, Seguridad y Medio Ambiente,  SAU

CONTROL DE QUALITAT: Boma Inpasa, SL

 

alt


Vídeo

Imatges