ActuacionsTF-02676.9 Estació Sabadell Parc del Nord dels FGC

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 08-04-2016


TÍTOL OBRA: Estació Sabadell Parc del Nord dels FGC

CLAU: TF-02676.9

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres del perllongament de la línia d'FGC a Sabadell. Arquitectura i instal·lacions de l'estació Ca N'Oriach i de les cotxeres. Clau: TF-02676.9

DESCRIPCIÓ: L'actuació consisteix en l'execució de l'arquitectura i instal·lacions de l'estació de Sabadell Parc de Nord i de les cotxeres del perllongament de la línia d’FGC a Sabadell.

El projecte inclou tota l’arquitectura de l’estació i de la cotxera, les instal·lacions de mitja i baixa tensió, la xarxa de terres, la ventilació, la climatització, la fontaneria, el sanejament, la instal·lació de protecció contra incendis, les comunicacions, la videovigilància, el control de peatge, el control d'accessos i la instal·lació d'escales mecàniques, ascensors i pous d'esgotament.

MUNICIPIS: Sabadell

INVERSIÓ: 7.148.474,29 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Cobra, Instalaciones y Servicios, SA & Constructora de Calaf, SAU

DIRECCIÓ D'OBRA:  GPO Ingenieria y Arquitectura SLU e Ingenieria de Instalaciones y Trenes, SL (UTE)

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: E3 Solinteg, SL & Inlex Ingenieria y Medios Preventivos, SL, Sabadell UTE 

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM

 

alt


Vídeo

Imatges