ActuacionsXL-04084-L2 Seguretat Viària LP-3322 Linyola - Bellcaire

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 12-07-2018


TÍTOL OBRA: Seguretat Viària LP-3322 Linyola - Bellcaire

CLAU: XL-04084-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres Millora general. Condicionament i eixamplament.Carretera LP-3322 del PK 10+600 al 14+500. Tram: Linyola - Bellcaired'Urgell. Lot 2: Senyalització, abalisament i defenses. Clau:XL-04084-L2

DESCRIPCIÓ: Eixamplament i millora del traçat de la carretera, amb l’objectiu d’afavorir la seguretat i la comoditat en la conducció. El tram s’inicia a la rotonda nord de Linyola i finalitza a la intersecció amb la C-53 al nucli de Bellcaire d’Urgell. Les obres consistiran en col·locar la barrera de seguretat i senyalització viària.

MUNICIPIS: Bellcaire d'Urgell

INVERSIÓ: 350.373,77 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Givasa, SA & Señalizaciones Viales de Cataluña, SA UTE

DIRECCIÓ D'OBRA: Cetres Enginyers S.L.P.

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Conrol Y Geología, SA

CONTROL DE QUALITAT: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU


Vídeo