ActuacionsPR-17290-L1 Modernització del regadiu de Pinyana

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 09-01-2020


TÍTOL OBRA: MODERNITZACIÓ DEL REGADIU DE PINYANA

CLAU: OP. PR-17290-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de modernització del reg del Canal de Pinyana. Projecte constructiu actualitzat de la modernització del reg de la demarcació de Lleida de la Junta de Sequiatge del Canal de Pinyana TM de Lleida. Sector A.

DESCRIPCIÓ: L'objecte d'aquestes obres és la transformació d'una xarxa d'antigues sèquies a làmina lliure, per una xarxa pressuritzada, amb transport molt més eficient i que permet la implantació de les noves tecnologies de reg en parcel·la.

MUNICIPIS: DIVERSOS MUNICIPIS

INVERSIÓ: 4.356.258,86 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Aquambiente, servicios para el Sector del Agua, SAU &

DIRECCIÓ D'OBRA: Consultoria Tecnica Antlia, SL & TENGI Consultoria Tecnica, SL (UTE)

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sònia Solé Puig

CONTROL DE QUALITAT: Bac Engineering Consultancy Group, SL


Vídeo

Imatges