ActuacionsECO-17219-L1 Complex Districte Administratiu

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 25-02-2019


TÍTOL OBRA: COMPLEX DISTRICTE ADMINISTRATIU

CLAU: OP. ECO-17219-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de distribució d'espais interiors i les seves instal·lacions per a la implantació del nou Complex Administratiu de la Generalitat de Catalunya, Fase I, a Barcelona. 

DESCRIPCIÓ: Implantació de les oficines del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya en edifici existent en parcel·la localitzada entre els carrers Foc, Urani i Alts Forns, a Barcelona. L’actuació consisteix en la implantació interior de la proposta a l’edifici existent. Amb la finalitat de conservar tots els elements de l’edifici existent, es respectarà al màxim l’envolvent, l’estructura i la configuració i les instal·lacions del projecte existent. L’objecte principal és la implantació del programa funcional del complex requerit segons distribució dels llocs de treball i les necessitats dels futurs usuaris de l’edifici, tenint en compte els aspectes funcionals, estètics, energètics, mediambientals i de facilitat de manteniment i gestió dels elements i peces de projecte. EL Lot 1 es centra en les obres de les dues torres. 

MUNICIPIS: BARCELONA

INVERSIÓ: 13.126.937,22 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales, SAU

DIRECCIÓ D'OBRA: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Camps Boixadera Associats, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU

CONTROL DE QUALITAT: Applus Norcontrol, SLU


Vídeo

Imatges