ActuacionsCAP-15346.A CAP Cotet

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 10-02-2020


TÍTOL OBRA: CAP Cotet Premià de Dalt

CLAU: OP. CAP-15346.A

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres del projecte actualitzat Nova construcció CAP Cotet, a Premià de Dalt. 

DESCRIPCIÓ: Es tracta d'un nou Centre d'Atenció Primària que es desenvolupa en planta blaixa a excepció de les estances destinades a instal·lació, que s'integren a plantes superiors donant continuïtat a la pastilla central de més alçada que recull les esperes del centre.

MUNICIPIS: PREMIÀ de DALT

INVERSIÓ: 2.564.125,70 € (IVA exclòs).

FINANÇAMENT: El 100% d'aquest contracte està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-20; REACT i Next Generation.  

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Constructora de Calaf, SAU

DIRECCIÓ D'OBRA: BAAS

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: AUDINGINTRAESA, SA

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: SGS

CONTROL DE QUALITAT: Labocat Calidad, SL

alt  alt


Vídeo