ActuacionsJNP-16250-L1 Centre Penitenciari Obert

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 20-01-2020


TÍTOL OBRA: CENTRE PENITENCIARI OBERT TARRAGONA

CLAU: OP. JNP-16250-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres nova construcció d'un centre penitenciari obert a Tarragona. Lot 1 Estructura i arqueologia. 

DESCRIPCIÓ: La present obra pren com a partida el projecte redactat durant el període 2007-2009, corresponent a la “Nova construcció d’un Edifici Judicial i Centre Obert, a Tarragona”. El Centre Obert es col·loca a l’extrem oest del solar i comprèn una franja transversal de 34m per tota l’amplada del solar (70m). L’objecte de l’obra es basa en realitzar diversos ajusts en el programa de l’edifici per tal de poder iniciar la construcció del Centre Obert, i en una segona fase l’arxiu soterrat per dependències judicials i el seu accés, de forma autònoma a la construcció, en el futur, de les edificacions que manquen per completar el Fòrum de la Justícia de Tarragona. També contempla l’actualització de les instal·lacions contemplades en el projecte original.

MUNICIPIS: TARRAGONA

INVERSIÓ: 1.941.790,03 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Comsa, SAU

DIRECCIÓ D'OBRA: B 720 Arquitectura, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Francesc Xairó i Associats, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Idea 10 Integral, SL

CONTROL DE QUALITAT: TPF Getinsa Euroestudios, SL


Vídeo

Imatges