ActuacionsHHB-16282 Heliport Traumatologia Hospital Vall d'Hebron

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 27-01-2020


TÍTOL OBRA: HELIPORT TRAUMATOLOGIA VALL D'HEBRON

CLAU: OP. HHB-16282

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres d'implantació de l'heliport a la coberta de l'Àrea de Traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron, a Barcelona.

DESCRIPCIÓ: Implantació i posada en funcionament de l'heliport a la coberta de l'Àrea de Traumatologia de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Contempla l'actuació estructural a portar a terme per la sustentació de la plataforma de l'heliport, la remodelació de l'actual badalot com a punt d'accés a l'hospital, la substitució dels aparells elevadors del nucli de comunicacions verticals així com la remodelació de l'escala d'emergència existent al tester sud de l'edifici de Traumatologia.

MUNICIPIS: Barcelona

INVERSIÓ: 2.575.937,07 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Bigas Grup, SLU

DIRECCIÓ D'OBRA: Casa Sólo Arquitectos, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: AT3 Oller-Peña, Societat Civil Professional

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: SGS Tecnos, SAU

CONTROL DE QUALITAT: Bac Engineering Consultancy Group, SL


Vídeo