ActuacionsCAP-16204.A CAP La Seu d'Urgell

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 09-12-2019


TÍTOL OBRA: CAP LA SEU D'URGELL

CLAU: OP. CAP-16204.A

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres del projecte actualitzat construcció del nou Centre d'Atenció Primària de la Seu d'Urgell. Clau: CAP-16204.A

DESCRIPCIÓ: Construcció de l'edifici pel nou CAP de La Seu d'Urgell, consistent en planta baixa i dues plantes pis, i una part posterior de només planta baixa. També hi haurà una planta semisoterrani a la part posterior, per instal·lacions i espais per treballadors. 

MUNICIPIS: SEU D'URGELL, LA

INVERSIÓ: 3.263.540,02 € (IVA exclòs).

FINANÇAMENT: El 100% d'aquest contracte està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-20; REACT i Next Generation.  

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: José Antonio Romero Polo, SAU & Papsa Infraestructuras, SA (UTE)

DIRECCIÓ D'OBRA: LLONGUERAS CLOTET ARQUITECTES, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Idea 10 Integral, SL

CONTROL DE QUALITAT: Labocat Calidad, SL

alt  alt


Vídeo

Imatges