ActuacionsIAL-07337.1-L1 IES Alfons Costafreda

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 09-03-2020


TÍTOL OBRA: IES ALFONS COSTAFREDA TÀRREGA.

CLAU: OP. IAL-07337.1-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres d'ampliació tallers i aules de Cicles Formatius a l'Institut Alfons Costafreda de Tàrrega.

Lot 1 Ampliació tallers i aules de cicles formatius (sense aparell elevador). Clau: IAL-07337.1-L1 


DESCRIPCIÓ: Execució de les obres d’ampliació per a nous tallers i aules de Cicles Formatius, amb una nova construcció d’un edifici d’aproximadament 1.317,10 m2 a l’Institut Alfons Costafreda de Tàrrega, desenvolupat en planta baixa i dues plantes superiors. També es recull la urbanització exterior pròxima a aquest.

MUNICIPIS: TÀRREGA

INVERSIÓ: 1.530.230,63 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: M. y J. Gruas, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Taller Illa Arquitectes, Sociedad Civil Profesional

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Tec-Cuatro, SA

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Idea 10 Integral, SL

CONTROL DE QUALITAT: Labocat Calidad, SL


Vídeo

Imatges