ActuacionsPNL-07357.A-L2 Nova Escola d'Almenar

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 29-07-2019


TÍTOL OBRA: Nova Escola d'Almenar

CLAU: OP. PNL-07357.A-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de Nova Construcció del CEIP d'Almenar sensegimnàs. Lot2 instal·lació aparell elevador. Clau: PNL-07357.A-L2

DESCRIPCIÓ: Instal·lació de l'ascensor per el nou centre.

MUNICIPIS: ALMENAR

INVERSIÓ: 37.038,66 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finaliltzada

CONTRACTISTA: José Antonio Romero Polo, SAU

DIRECCIÓ D'OBRA: Arquit3ctes, Cerdà / Company, SC

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Bramon Sitjà Bassols i Associats, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: E3 Solinteg, SL

CONTROL DE QUALITAT: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU


Vídeo

Imatges