ActuacionsUPA-17288 Millora amb camins ramaders del Perelló

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 21-10-2019


TÍTOL OBRA: MILLORA AMB CAMINS RAMADERS DEL PERELLÓ

CLAU: OP. UPA-17288

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de millora Ambiental. Recuperació ambiental i posada en valor dels camins ramaders del Perelló. Clau: UPA-17288

DESCRIPCIÓ: El present projecte reforça, recupera i valoritza la funcionalitat dels camins ramaders com a reservori de biodiversitat millorant els hàbitat aquàtics presents a la zona. Proposant un total de 17 basses mares que ressegueixen els lligallos existents a la zona del Perelló.

MUNICIPIS: PERELLÓ, EL

INVERSIÓ: 276.088,94 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: FINALITZADA

CONTRACTISTA: Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Medis, Enginyeria Ambiental i Agroindustrial, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sònia Solé Puig

CONTROL DE QUALITAT: Labocat Calidad, SL


Vídeo

Imatges