ActuacionsING-16286 Nova Construcció Institut 2/0

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 20-02-2020


TÍTOL OBRA: NOVA CONSTRUCCIÓ INSTITUT 2/0 DE CALDES DE MALAVELLA

CLAU: OP. ING-16286

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de Nova construcció Institut 2/0 + 3 aules + 1aula recolzament (sense gimnàs - vestidors, càtering - barra, cafeteria- menjador) a Caldes de Malavella. Clau: ING-16286

DESCRIPCIÓ: Nova construcció Institut 2/0, 3 aules i aula recolzament de l’Institut de Caldes de Malavella

MUNICIPIS: Caldes de Malavella

INVERSIÓ: 3.162.285,52 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Construccions Busquets Vilobí, SLU

DIRECCIÓ D'OBRA: Fabregat & Fabregat Arquitectes, Societat Civil Professional

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Camps Boixadera Associats, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Ingeniería y Prevención de Riesgos, SL

CONTROL DE QUALITAT: Lostec, SA


Vídeo

Imatges