ActuacionsPAV-16212-L1 Escola P. Salas i Xandri

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 15-04-2019


TÍTOL OBRA: Escola P. Salas i Xandri St Quirze Vallès

CLAU: OP. PAV-16212-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres d'Ampliació Escola per a nova construcció edifici d'educació infantil a l'Escola Purificació Salas i Xandri de Sant Quirzedel Vallès.

Lot 1 Edificació i urbanització. Clau: PAV-16212-L1

DESCRIPCIÓ: Ampliació en una línia d'infantil de l'Escola Purificació Salas i Xandri de Sant Quirze del Vallès, amb un programa d'ampliació de 3 aules amb els seus corresponents banys, una aula per a psicomotricitat, una tutoria amb el bany de professors, un magatzem i una cambra de neteja. La connexió entre l'aulari nou i l'escola existent es produeix per un porxo metàl·lic obert.

MUNICIPIS: Sant Quirze del Vallès

INVERSIÓ: 674.826,67 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: M. y J. Gruas, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Josep Urgell i David Urgell

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Integral Archiconsult, SL

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sònia Solé Puig

CONTROL DE QUALITAT: Lostec, SA


Vídeo

Imatges