ActuacionsIAA-16255-L1 Reconv. Institut Badia i Margarit

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 11-04-2019


TÍTOL OBRA: RECONV. INSTITUT BADIA I MARGARIT IGUALADA

CLAU: OP. IAA-16255-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Adequació i ampliació a Institut 3/2 L a l'Institut Badia Margarit d'Igualada. Lot1 Edifici ampliació. Clau: IAA-16255-L1

DESCRIPCIÓ: Lot 1 Ampliació edifici aulari principal fins a 3 línies d'ESO i 2 línies de Batxillerat.

MUNICIPIS: IGUALADA

INVERSIÓ: 2.713.460,80 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Grup Mas edificació SL

DIRECCIÓ D'OBRA: Gallego-Adell-Tapias-Puig Arquitectes UTE

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: SGS Tecnos, SAU

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Idea 10 Integral, SL

CONTROL DE QUALITAT: Applus Norcontrol, SLU


Vídeo