ActuacionsIAV-16213.A IES Rovira i Forns

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 30-12-2019


TÍTOL OBRA: IES Rovira i Forns Santa Perpetua Mogoda

CLAU: OP. IAV-16213.A

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres del projecte actualitzat d'ampliació 4/2 LRovira-Forns de Santa Perpètua de Mogoda. Clau: IAV-16213.A

DESCRIPCIÓ: Obres d'ampliació fins 4/2 línies a l'Institut Rovira i Forns de Santa Perpètua de la Mogoda

MUNICIPIS: SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

INVERSIÓ: 781.064,01 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Construcciones Caler, SAU

DIRECCIÓ D'OBRA: ez - Francesc Juncosa UTE

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Integral Archiconsult, SL

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sònia Solé Puig

CONTROL DE QUALITAT: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU


Vídeo

Imatges