ActuacionsPAA-15309-L1 Escola Cau de la Guineu

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 30-04-2019


TÍTOL OBRA: ESCOLA CAU DE LA GUINEU A CORBERA DE LLO

CLAU: OP. PAA-15309-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: tanca solar ni mur gabions urbanització. Clau: PAA-15309 (Lot 1) a l'Escola Cau de la Guineu a Corbera de Llobregat. Lot 1 sense reixes. Execució de les obres d'ampliació i adequació Escola a 1L (sense gimnàs)

DESCRIPCIÓ: El projecte consisteix en l’adequació i ampliació de l’Escola Cau de la Guineu de Corbera de Llobregat. L’actuació inclou la reestructuració d’alguns espais interiors de l’escola, la construcció d’una nova ala que contingui aules complementàries i de reforç i l’espai de menjador/cuina, la urbanització del pati d’esbarjo i les pistes esportives.

MUNICIPIS: CORBERA de LLOBREGAT

INVERSIÓ: 1.427.117,69 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: M. y J. Gruas, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Esteban Terradas Muntañola

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Arquitectura Tècnica Sequoia, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Idea 10 Integral, SL

CONTROL DE QUALITAT: Labocat Calidad, SL


Vídeo

Imatges