ActuacionsIAA-16230 Ampliació CEIP per IES - IE Gavà Mar

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 29-04-2019


TÍTOL OBRA: AMPLIACIÓ CEIP PER IES - IE GAVÀ MAR

CLAU: OP. IAA-16230

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres d'ampliació d'Escola per a Institut Escola GavàMar (1a fase espais docents), a Gavà. Clau: IAA-16230

DESCRIPCIÓ: L'ampliació de l'actual centre, amb una part de les aules de secundària, s'executarà mitjançant un edifici adossat al edifici existent per permetre la connexió directe a la planta primera. Per articular aquesta relació i diferenciar el funcionament dels nous espais de secundària envers el passadís d'infantil situat a la planta baixa de l'edifici existent, la relació dels edifici s'ha articulat amb un porxo amb un espai a doble espai. La nova peça, rectangular, es desenvolupa en planta baixa i planta pis, i conté un programa reduït de 8 aules de secundària, 1 aula complementària, 1 aula taller i 1 laboratori. Aquest nou programa es complementa amb la dotació de 8 serveis.

MUNICIPIS: GAVÀ

INVERSIÓ: 1.380.669,06 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Copisa Constructora Pirenaica, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Esteve Puigdengolas

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Arquitectura Tècnica Sequoia, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Idea 10 Integral, SL

CONTROL DE QUALITAT: Labocat Calidad, SL


Vídeo

Imatges