• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

PAE-14336-L1 Escola Lluís Viñas i Viñoles
  

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 18-02-2019


TÍTOL OBRA: Escola Lluís Viñas i Viñoles Mora d'Ebre

CLAU: OP. PAE-14336-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres d'adequació de l'Escola Lluís Viñas i Viñoles a Mora d'Ebre (sense protecció solar). Clau: PAE-14336-L1

DESCRIPCIÓ: Es tracta d’una intervenció en un edifici existent, amb dues intervencions diferenciades. Per una banda la substitució de tota la fusteria d’alumini, la reforma de tots els espais interiors de l’edifici original i més antic de l’escola per a millorar-ne el funcionament a nivell de distribució d’espais, compliment dels requisits d’accessibilitat i renovació de instal·lacions obsoletes. I per altra banda una petita ampliació, en el mateix edifici original, per tal d’encabir el programa de lavabos, aules exteriors i porxo per els més petits, tot solucionant l’accés a les zones de joc. Amb aquests nous elements es refà tot l’àmbit exterior que limita amb les aules infantils per tal de garantir l’accessibilitat a les zones de joc actuals.

MUNICIPIS: MÒRA D'EBRE

INVERSIÓ: 929.884,88 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: M. y J. Gruas, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: Bogom Arquitectura, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: E3 Solinteg, SL

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: ECA

CONTROL DE QUALITAT: Geotècnia i Control de Qualitat, SA


Vídeo

Imatges