ActuacionsUPA-17286 Conserv. i Mant. Programa d'Infraestruc. verdes

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 11-12-2019


TÍTOL OBRA: CONSERV. I MANT. PROGRAMA D'INFR. VERDES

CLAU: SC. UPA-17286

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Servei de Conservació ambiental. Conservació i manteniment del Programa d'Infraestructura Verda de Catalunya. Clau: UPA-17286

DESCRIPCIÓ: S'ha revisat i reposat tot el balisament a les platges del Baix Empordà, afectades pel temporal glòria. 

MUNICIPIS: DIVERSOS MUNICIPIS

INVERSIÓ: 429.484,18 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Arico Forest, SL & Drim, Medio Ambiente, SL (UTE)

DIRECCIÓ D'OBRA:

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT:

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM


Vídeo

Imatges