ActuacionsXB-06047 Vial connexió Ronda Nord de Granollers

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 26-06-2019


TÍTOL OBRA: VIAL CONN. RONDA N. GRANOLLERS

CLAU: OP. XB-06047

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de Millora local. Milllora de nus. Vial de connexió de la Ronda nord de Granollers entre la rotonda de Francesc Macià i el sector V industrial, al marge esquerra del Congost. Tram: Les Franqueses del Vallès. 

DESCRIPCIÓ: Vial urbà de 250m de urbanitzat amb 7m de calçada i vorers de 2,5m, passant sota línia FC amb un calaix empentat

MUNICIPIS: FRANQUESES DEL VALLÈS, LES

INVERSIÓ: 1.023.055,93 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: FINALITZADA

CONTRACTISTA: Copcisa, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: E3 Solinteg, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU

CONTROL DE QUALITAT: Geotècnia i Control de Qualitat, SA


Vídeo

Imatges