ActuacionsMB-16016-L1 Pont sobre el riu Llobregat a Cabrianes, B-430

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 16-03-2020


TÍTOL OBRA: PONT SOBRE RIU LLOBREGAT B-430, PK 0+800

CLAU: OP. MB-16016-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Millora local. Ponts i estructures. Pont sobre el riu Llobregat a Cabrianes. Carretera B-430, PK 0+800. Tram: Sallent. Lot 1 Obra Civil. Clau: MB-16016-L1 


DESCRIPCIÓ: La millora del pont sobre el riu Llobregat, a la carretera B-430, al nucli de Cabrianes (Sallent), consisteix en l'ampliació de la secció transversal per aconseguir una calçada de dos carrils, més una vorera pel pas de vianants i bicicletes, mantenint l'estètica i configuració estructural longitudinal del pont en arc de formigó. També es realitzen actuacions de reparació, rehabilitació i reforç al pont existent.

MUNICIPIS: SALLENT

INVERSIÓ: 2.388.134,15 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Comsa, SAU

DIRECCIÓ D'OBRA: Piñol Sanjaume, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Tresat Coordinadores de Seguridad, SLP

CONTROL DE QUALITAT: TPF Getinsa Euroestudios, SL


Vídeo

Imatges