ActuacionsAT-00164.1-A1-L1 Condicionament C-51. Variant de Vilardida

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 22-07-2019


TÍTOL OBRA: CONDICIONAMENT C-51. VARIANT DE VILARDIDA

CLAU: OP. AT-00164.1-A1-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de condicionament de la carretera C-51 a Vilardida, PK 24+400 al 26+840.

Tram: Vila-rodona. Lot 1 Millora de traçat i secció tipus de la C-51. Clau: AT-00164.1-A1 (Lot 1)

DESCRIPCIÓ: Ampliació i millora del traçat de la carretera C-51 entre els PKs 24,4 i 26,8, dotant a la via d'un traçat adient per una velocitat de 80 km/h, amb una secció formada per 2 carrils de 3,5 m d'amplada i vorals de 1,5 m. L'estructura més significativa és un nou pont sobre el riu Gaià de 43 m de llarg.

MUNICIPIS: VILA-RODONA

INVERSIÓ: 4.665.531,39 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Asfaltos Augusta, SL & CRC Obras y Servicios, SL (UTE)

DIRECCIÓ D'OBRA: Esencat Fractal, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU

CONTROL DE QUALITAT: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU


Vídeo

Imatges