• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

ML-14030 Rotonda OLIANA C-14 PK 142,4
  

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 30-07-2018


TÍTOL OBRA: ROTONDA OLIANA C-14 PK 142,4

CLAU: OP. ML-14030

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de millora local. Millora de nus. Carretera C-14del PK 142+390 al 142+420. Oliana. Clau: ML-14030 


DESCRIPCIÓ: Execució d'una rotonda de 40 m de diàmetre exterior, en el PK 142,4 de la C-14, a la sortida Nord del municipi d'Oliana, en la intersecció amb els carrers Valldan i Els Figolers.

MUNICIPIS: OLIANA

INVERSIÓ: 427.574,47 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Ribalta i Fills SA & Romà Infraestructures

DIRECCIÓ D'OBRA: E3 Solinteg, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sinergia Total, SL

CONTROL DE QUALITAT: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU


Vídeo

Imatges