ActuacionsMB-11049 Nus C-35/BV-5301 Sta. Maria Palautordera

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 01-04-2019


TÍTOL OBRA: NUS C-35/BV-5301 STA. MARIA PALAUTORDERA

CLAU: OP. MB-11049

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de Millora local. Millora de nus de la carretera C-35, PK 53+080, amb la BV-5301, PK 0+000. Tram: Santa Maria de Palautordera. Clau: MB-11049

DESCRIPCIÓ: Les obres consisteixen en l'execució d'una rotonda a la cruïlla de les carreteres C-35 (PK 53 080) i BV-5301, accés a la població de Sta. Maria de Palautordera. Actualment, aquesta cruïlla presenta una intersecció en "T" amb carril central de gir a esquerres; la nova rotonda tindrà un diàmetre exterior de 44m.

MUNICIPIS: SANTA MARIA de PALAUTORDERA

INVERSIÓ: 417.477,43 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Agustí i Masoliver, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: AUDINGINTRAESA, SA

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sònia Solé Puig

CONTROL DE QUALITAT: Bac Engineering Consultancy Group, SL


Vídeo

Imatges