ActuacionsAB-14009.F3.1-L2 Ampliació calçada lateral sentit Terrassa

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 20-05-2019


TÍTOL OBRA: Ampliació de la calçada lateral sentit Terrassa a l'autopista C-58, del PK 14 500 al 18 800. Sabadell - Terrassa.

CLAU: OP. AB-14009.F3.1-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres d'ampliació de la calçada lateral sentit Terrassa a l'autopista C-58, del PK 14+500 al PK 18+800. Tram: Sabadell -Terrassa. Lot 2 Senyalització, Abalisament i Defenses. Clau:AB-14009.F3.1-L2

DESCRIPCIÓ: L’actuació consisteix en l’eixamplament de la plataforma per assolir quatre carrils; en un primer tram, aquesta ampliació facilitarà el trenat dels vehicles (canvis de carril) en la calçada principal; en un segon tram, l’eixamplament servirà per a formar una calçada lateral de dos carrils per a distribuir els moviments d’entrada i sortida a l’autopista i separar-los del trànsit de pas.

MUNICIPIS: Terrassa

INVERSIÓ: 1.044.920,12 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Asfaltos Augusta, SL & CRC Obras y Servicios, SL (UTE)

DIRECCIÓ D'OBRA: SGS TECNOS

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: GPO Ingeniería y Arquitectura, SLU

CONTROL DE QUALITAT: Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU


Vídeo

Imatges