ActuacionsAG-05087.1-L1 Condicionament de la carretera GI-633

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 09-12-2019


TÍTOL OBRA: Condicionament de la carretera GI-633, de Medinyà (cruïlla amb l'N-II) a Sant Jordi Desvalls. Lot 1.

CLAU: OP. AG-05087.1-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres de condicionament de la carretera GI-633, del PK0+000 al 6+290. Tram: Medinyà (cruïlla amb la N-II) - Sant JordiDesvalls. Lot 1 Obra Civil. Clau: AG-05087.1 (Lot 1)

DESCRIPCIÓ: Les actuacions principals previstes són l'eixamplament de la carretera GI-633 des de la cruïlla amb l'N-II a Medinyà fins a Sant Jordi Desvalls, passant pel nucli urbà de Cervià de Ter i les de renovar el ferm actual en tot l'àmbit de l'obra.

MUNICIPIS: SANT JULIÀ DE RAMIS

INVERSIÓ: 3.786.868,29 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Agustí i Masoliver, SA & Rubau Tarrés, SA (UTE)

DIRECCIÓ D'OBRA: E3 Solinteg, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Idea 10 Integral, SL

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM


Vídeo

Imatges