ActuacionsMG-08128.1-L2 Eixamplament i reforç de la C-25

Obra FINALITZADA

Data d'inici: 03-04-2019


TÍTOL OBRA: Eixamplament i reforç de la carretera C-25 a Riudellots de la Selva.

CLAU: OP. MG-08128.1-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Lot2 Senyalització, Abalisament i Defenses. Clau: MG-08128.1-L2Carretera C-25, del PK 238+000 al 240+100. Tram: Riudellots de la Selva.

Execució de les obres Millora local. Eixamplament i reforç del ferm.

DESCRIPCIÓ: Les obres projectades contemplen l'eixamplament i reforç del traçat de la carretera C-25 entre els P.K. 238 000 i 240 100, des de la rotonda de sortida de la N-II fins a l'arribada al nucli de Riudellots de la Selva a l'alçada de l'estació de RENFE. També s'executen dos noves obres de drenatge i s'amplien altres dues.

MUNICIPIS: RIUDELLOTS DE LA SELVA

INVERSIÓ: 163.740,55 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: Finalitzada

CONTRACTISTA: Givasa, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: TPF Getinsa Euroestudios, SL

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Bernardino Furones Carro

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM


Vídeo

Imatges