• Català
  • |
  • Castellano

Actuacions

MG-07061.1-L1 Rotonda a la GI-632, Bellcaire d'Empordà
  

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 20-05-2019


TÍTOL OBRA: Rotonda a la carretera GI-632, PK 2 500. Tram: Bellcaire d'Empordà

CLAU: OP. MG-07061.1-L1

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Millora local. Millora de nus. Rotonda a la carretera GI-632, al PK 2+500.

Tram: Bellcaire d'Empordà. Lot1: Obra Civil. Clau: MG-07061.1-L1

DESCRIPCIÓ: Construcció d’una rotonda al PK 2+500 de la carretera GI-632, al terme municipal de Bellcaire d’Empordà.

MUNICIPIS: BELLCAIRE D'EMPORDÀ

INVERSIÓ: 520.628,09 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Rubau Tarrés, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: SBS SIMÓN I BLANCO SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: ING. Y PREV. DE RIESGOS, SL

CONTROL DE QUALITAT: Applus Norcontrol, SLU


Vídeo

Imatges