ActuacionsIAG-07283.A IES Josep Brugulat

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 27-11-2019


TÍTOL OBRA: IES JOSEP BRUGULAT a BANYOLES

CLAU: OP. IAG-07283.A

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les obres d'ampliació i adequació de l'Institut Josep Brugulat a Banyoles. Clau: IAG-07283.A

DESCRIPCIÓ: Ampliació de l'Institut amb 2.525 m2 i adequació de l'edifici actual sense modificar el seu programa funcional, realitzant obres de reparació de patologies i millores en les prestacions de les instal·lacions.

MUNICIPIS: BANYOLES

INVERSIÓ: 5.190.043,18 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Construccions Busquets Vilobí, SLU

DIRECCIÓ D'OBRA: Urgell Arquitectes, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: AT2 Serveis Gestió en Edificació, SLP

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Idea 10 Integral, SL

CONTROL DE QUALITAT: Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, SLU - CECAM


Vídeo

Imatges