ActuacionsIAA-16255-L2 Reconv. IES Badia i Margarit

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 26-08-2019


TÍTOL OBRA: RECONV. IES BADIA I MARGARIT IGUALADA

CLAU: OP. IAA-16255-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Adequació i ampliació a Institut 3/2 L a l'Institut Badia Margarit d'Igualada.

Lot 2 Connexió edifici existent amb edifici ampliació, ampliació i reforma gimnàs. Reforma edifici existent. Urbanització.

Clau: IAA-16255-L2

DESCRIPCIÓ: Ampliació i adequació gimnàs, instal·lació de passera connexió entre edificis aulari i gimnàs, i reforma interior edifici existent.

MUNICIPIS: IGUALADA

INVERSIÓ: 809.733,79 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Serviobres Queralt, SLU

DIRECCIÓ D'OBRA: Gallego-Adell-Tapias-Puig Arquitectes UTE

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: SGS Tecnos, SAU

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Idea 10 Integral, SL

CONTROL DE QUALITAT: Applus Norcontrol, SLU


Vídeo

Imatges