ActuacionsXMV-17573 Reconv d'Escola en Institut

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 28-11-2019


TÍTOL OBRA: RAM 2017 VALLÈS OCC. XII .INSTITUT BITÀCOLA. RECONVERSIÓ CONVERSIÓ D'UNA PART DE L'ESCOLA EN INSTITUT 2/0 LÍNIES

CLAU: OP. XMV-17573

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Execució de les Obres de RAM 2017 als Serveis Territorials del Vallès Occidental a l'Escola Elisa Badia de Barberà del Vallès per adequació 2/0 de l'Institut Bitàcola 3a i 4a fases Clau: XMV-17573

DESCRIPCIÓ: Execució de les obres per a l’ampliació, reforma i adequació en el conjunt d’un equipament educatiu de primària, i secundària. L’ampliació del centre es desenvolupa en els dos testers de l’actual edifici principal del centre, afegint un cos en planta baixa, amb serveis i porxo pel pati proper a la línia de ferrocarril, i un altre volum, al altra costat oposat, de planta baixa i 3 plantes, per ubicar-hi un nou nucli de comunicació vertical, i nous espais i dependències per secundària.

MUNICIPIS: BARBERÀ DEL VALLÈS

INVERSIÓ: 1.144.612,01 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Construcciones Caler, SAU

DIRECCIÓ D'OBRA: Sánchez-Piulachs, Arquitectes, SLP

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ: Airtificial CW Infraestructures, SLU

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Francisco Sola Molist

CONTROL DE QUALITAT: TPF Getinsa Euroestudios, SL


Vídeo

Imatges