ActuacionsMB-16021-L2 Rotonda BV-2429 PK 21+160

Obra EN EXECUCIÓ

Data d'inici: 01-04-2019


TÍTOL OBRA: ROTONDA BV-2429 PK 21+160 SUBIRATS

CLAU: OP. MB-16021-L2

TÍTOL TÈCNIC DE L'OBRA: Millora local. Millora de nus. Rotonda a la carretera BV-2429, PK21+160. Tram: Subirats.

Lot 2: senyalització, abalisament i defenses. Clau: MB-16021-L2

DESCRIPCIÓ: Les obres consisteixen en l'execució d'una rotonda a la cruïlla de les carreteres BV-2429 (PK 21 160) i BV-2408, al terme municipal de Subirats. Actualment, aquesta cruïlla presenta una intersecció en "T" amb carril central de gir a esquerres; la nova rotonda tindrà un diàmetre exterior de 35m.

Els treballs del lot 2 inclouen la senyalització, abalisament i defenses.

MUNICIPIS: SUBIRATS

INVERSIÓ: 65.595,20 € (IVA exclòs)

ESTAT DE L'OBRA: En execució

CONTRACTISTA: Givasa, SA

DIRECCIÓ D'OBRA: AUDINGINTRAESA, SA

DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ:

COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT: Sònia Solé Puig

CONTROL DE QUALITAT: Bac Engineering Consultancy Group, SL


Vídeo

Imatges